Trang chủ / Cà phê nhân / Robusta Daknong - Semi wash

Robusta Daknong - Full Wash
Cà phê được hái chín 100% sau đó được sơ chế theo phương pháp full Wash. với phương pháp chế biên này, cà phê Robusta cho hương thơm nhẹ nhàng, cân bằng , hậu vị ngọt hơn so với các phương pháp khác. sản phẩm Robusta Semi Wash là loại sản phẩm tạo cho bạn sự trải nghiệm tuyệt vời, giúp bạn nhận ra sự khác biệt lớn so với các sản phẩm cà phê robusta thông thường.Cà phê được hái chín 100% sau đó được sơ chế theo phương pháp full Wash. với phương pháp chế biên này, cà phê Robusta cho hương thơm nhẹ nhàng, cân bằng , hậu vị ngọt hơn so với các phương pháp khác. sản phẩm Robusta Semi Wash là loại sản phẩm tạo cho bạn sự trải nghiệm tuyệt vời, giúp bạn nhận ra sự khác biệt lớn so với các sản phẩm cà phê robusta thông thường.

Cài Đặt Lại snippet cho theme hiện tại (nếu cần thiết) để ứng dụng có thể hoạt động tốt nhất.Sau khi cài đặt thành công, thêm đoạn mã {% include 'hrvproducttabs' %} vào vị trí muốn hiển thị trong product.liquid của theme hiện tại.Cài Đặt Lại snippet cho theme hiện tại (nếu cần thiết) để ứng dụng có thể hoạt động tốt nhất.Sau khi cài đặt thành công, thêm đoạn mã {% include 'hrvproducttabs' %} vào vị trí muốn hiển thị trong product.liquid của theme hiện tại.ài Đặt Lại snippet cho theme hiện tại (nếu cần thiết) để ứng dụng có thể hoạt động tốt nhất.
Sau khi cài đặt thành công, thêm đoạn mã {% include 'hrvproducttabs' %} vào vị trí muốn hiển thị trong product.liquid của theme hiện tại.Cài Đặt Lại snippet cho theme hiện tại (nếu cần thiết) để ứng dụng có thể hoạt động tốt nhất.Sau khi cài đặt thành công, thêm đoạn mã {% include 'hrvproducttabs' %} vào vị trí muốn hiển thị trong product.liquid của theme hiện tại.

CÀI ĐẶT BAN ĐẦU

Cài Đặt Lại snippet cho theme hiện tại (nếu cần thiết) để ứng dụng có thể hoạt động tốt nhất.
Sau khi cài đặt thành công, thêm đoạn mã {% include 'hrvproducttabs' %} vào vị trí muốn hiển thị trong product.liquid của theme hiện tại.

CÀI ĐẶT BAN ĐẦU

Cài Đặt Lại snippet cho theme hiện tại (nếu cần thiết) để ứng dụng có thể hoạt động tốt nhất.
Sau khi cài đặt thành công, thêm đoạn mã {% include 'hrvproducttabs' %} vào vị trí muốn hiển thị trong product.liquid của theme hiện tại.