Trang chủ / Cà phê nhân / Culi Robusta

Culi Robusta

Culi robusta( peaberry) hay còn goi là hạt đột biến một nhân. Được hình thành trong quá trình phát triển của quả bị lép một nhân, còn lại một nhân nên toàn bộ dưởng chất của quả được dồn vào hạt nhân duy nhất này.Culi robusta cho hương thơm quyến rũ và hậu vị mạnh mẽ hơn hạt robusta bình thường.
Culi robusta( peaberry) hay còn goi là hạt đột biến một nhân. Được hình thành trong quá trình phát triển của quả bị lép một nhân, còn lại một nhân nên toàn bộ dưởng chất của quả được dồn vào hạt nhân duy nhất này.Culi robusta cho hương thơm quyến rũ và hậu vị mạnh mẽ hơn hạt robusta bình thường.

Cài Đặt Lại snippet cho theme hiện tại (nếu cần thiết) để ứng dụng có thể hoạt động tốt nhất.Sau khi cài đặt thành công, thêm đoạn mã {% include 'hrvproducttabs' %} vào vị trí muốn hiển thị trong product.liquid của theme hiện tại.Cài Đặt Lại snippet cho theme hiện tại (nếu cần thiết) để ứng dụng có thể hoạt động tốt nhất.Sau khi cài đặt thành công, thêm đoạn mã {% include 'hrvproducttabs' %} vào vị trí muốn hiển thị trong product.liquid của theme hiện tại.ài Đặt Lại snippet cho theme hiện tại (nếu cần thiết) để ứng dụng có thể hoạt động tốt nhất.
Sau khi cài đặt thành công, thêm đoạn mã {% include 'hrvproducttabs' %} vào vị trí muốn hiển thị trong product.liquid của theme hiện tại.Cài Đặt Lại snippet cho theme hiện tại (nếu cần thiết) để ứng dụng có thể hoạt động tốt nhất.Sau khi cài đặt thành công, thêm đoạn mã {% include 'hrvproducttabs' %} vào vị trí muốn hiển thị trong product.liquid của theme hiện tại.

CÀI ĐẶT BAN ĐẦU

Cài Đặt Lại snippet cho theme hiện tại (nếu cần thiết) để ứng dụng có thể hoạt động tốt nhất.
Sau khi cài đặt thành công, thêm đoạn mã {% include 'hrvproducttabs' %} vào vị trí muốn hiển thị trong product.liquid của theme hiện tại.

CÀI ĐẶT BAN ĐẦU

Cài Đặt Lại snippet cho theme hiện tại (nếu cần thiết) để ứng dụng có thể hoạt động tốt nhất.
Sau khi cài đặt thành công, thêm đoạn mã {% include 'hrvproducttabs' %} vào vị trí muốn hiển thị trong product.liquid của theme hiện tại.