Chúng tôi là ai?

Laha Coffee Là một nhà rang xay cà phê, chúng tôi tập trung vào việc kiểm soát nguyên liệu chặt chẽ từ khâu thu hoạch, sơ chế, rang xay và bảo quản. Mục tiêu của chúng tôi là đáp ứng các nhu cầu về cà phê chất lượng cao, ổn định. Chúng tôi đề ra các tiêu chuẩn hoạt động, hành vi và áp dụng trên toàn chuỗi giá trị. Nguyên tắc Kinh doanh của LahaCoffee là Quy tắc Ứng xử và Quy tắc Đạo đức giúp tất cả nhân viên hành động phù hợp với các giá trị cốt lõi của chúng tôi là trung thực,....
Tìm hiểu thêm